تماس با ما   صفحه اصلي   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
نسخه چاپي

نقشه جامع علمی کشور


1- مباني و ارزش‌هاي بنيادين نقشه جامع علمي کشور
مباني ارزشي نظام علم و فناوري كشور كه بر پاية مباني نظري كه در مجموعة اسناد پشتيبان نقشة جامع علمي كشور ارائه شده، استوار است و به مثابة روح حاكم بر حركت علمي كشور، مشخص كنندة جهت‌گيري‌هاي نظام و اولويت‌ها و بايد و نبايدها در عرصه‌هاي آموزش، پرورش، پژوهش و فناوري است. مهمترين اين ارزش‌ها عبارتند از:
1- حاکميت جهان‌بيني توحيدي اسلام در تمام ابعاد علم و فناوري؛
2- علم هدايت‌گر و هدفمندي آخرت‌گرايانه علم و فناوري؛
3- عدالت محوري، پرورش استعدادها و دستيابي همگان به خصوص مستضعفان در حوزه علم و فناوري، و تقويت خلاقيت، نوآوري و خطرپذيري در علم؛
4- کرامت انسان با تکيه بر فطرت حقيقت‌جو، عقل‌گرا، علم‌طلب و آزادگي وي؛
5- آزادانديشي و تبادل‌آراء و تضارب افکار )جدال احسن(؛
6- توجه به اصل عقلانيت، تكريم علم و عالم، ارزشمندي ذاتي علم و ضرورت احترام حقوقي و اخلاقي به آفرينش‌هاي فکري و علمي؛ و دستاوردهاي علمي بشر و بهره‌گيري از آنها در چارچوب نظام ارزشي اسلام؛
7- علم و فناوري كمال آفرين، توانمندساز، ثروت‌آفرين و هماهنگ با محيط‌زيست و سلامت معنوي، جسمي، رواني و اجتماعي آحاد جامعه؛
8- ايجاد تحول بنيادين علمي به خصوص در بازبيني و طراحي علوم انساني در چارچوب جهان‌بيني اسلامي؛
9- تعامل فعال و الهام بخش با محيط جهاني و فرايندهاي توسعه علم و فناوري در جهان؛
10- اخلاق‌محوري، تقدم مصالح‌عمومي بر منافع فردي و گروهي، تقويت روحيه تعاون و مشاركت و مسؤوليت‌پذيري آحاد جامعه علمي و نهادهاي مرتبط با آن

2- اهداف بخشي نظام علم، فناوري و نوآوري كشور
7. ارتقاء سطح مطلوب توليد علم در علوم انساني براساس مباني اسلامي و نيازهاي بومي؛

3- اولويت‌هاي علم و فناوري كشور
اولويت‌هاي الف
در علوم انساني و معارف اسلامي
مطالعات قرآن و حديث- كلام اسلامي- فقه تخصصي- اقتصاد، جامعه‌شناسي، علوم سياسي، حقوق، روان‌شناسي، علوم تركيبي و مديريت مبتني بر مباني اسلامي- فلسفه‌هاي مضاف متكي بر حكمت اسلامي- فلسفه ولايت و امامت- اخلاق كاربردي و حرفه‌اي اسلامي- سياستگذاري و مديريت علم، فناوري و فرهنگ- زبان فارسي در مقام زبان علم؛

در هنر
حكمت و فلسفه هنر- هنرهاي اسلامي ايراني- هنرهاي مرتبط با انقلاب اسلامي و دفاع مقدس- اقتصاد هنر- فيلم و سينما- رسانه‌هاي مجازي با تأكيد بر پويانمايي و بازي‌هاي رايانه‌اي- معماري و شهرسازي اسلامي- ايراني- موسيقي سنتي و بومي ايران- ادبيات و شعر و داستان‌نويسي- طراحي هنري ايراني اسلامي

اولويت‌هاي ب
در علوم انساني و معارف اسلامي
اخلاق اسلامي و مطالعات بين رشته‌اي آن- الهيات- عرفان اسلامي- فلسفه- غرب‌شناسي انتقادي- كارآفريني و مهارت افزائي- تاريخ اسلام و ايران و انقلاب اسلامي- مطالعات زنان و خانواده مبتني بر مباني اسلامي- تاريخ علم (با رويكرد تاريخ اسلام و ايران)- جغرافياي سياسي؛

در هنر
مطالعات انتقادي هنر مدرن- مطالعات تطبيقي حوزه‌هاي هنر- هنرهاي سنتي و صنايع دستي- خوشنويسي- هنرهاي نمايشي- مباحث ميان رشته‌اي هنر و شاخه‌هاي علوم با تأكيد بر نگاه اسلامي.

4- راهبردهاي كلان توسعه علم و فناوري در كشور
راهبرد كلان 1: اصلاح ساختارها و نهادهاي علم و فناوري و انسجام بخشيدن به آنها و هماهنگ‌سازي نظام تعليم و تربيت، در مراحل سياستگذاري و برنامه‌ريزي كلان.

راهبرد كلان 2: توجه به علم و تبديل آن به يكي از گفتمان‌هاي اصلي جامعه و ايجاد فضاي مساعد، براي شكوفايي و توليد علم و فناوري بر مبناي آموزه‌هاي اسلامي از طريق توسعه و تعميق و به كارگيري مؤلفه‌هاي فرهنگي، اجتماعي و سياسي.

راهبرد كلان 3: جهت دادن چرخه علم و فناوري و نوآوري به ايفاي نقشي مؤثرتر در اقتصاد.

راهبرد كلان 4: نهادينه كردن مديريت دانش و ابتناي مديريت جامعه بر اخلاق و دانش براساس الگوهاي ايراني- اسلامي در نهادهاي علمي، اقتصادي، سياسي، اجتماعي، فرهنگي و دفاعي- امنيتي.

راهبرد كلان 5: نهادينه كردن نگرش اسلامي به علم و تسريع در فرآيندهاي اسلامي شدن نهادهاي آموزشي و پژوهشي.

راهبرد كلان 6: نوسازي نظام تعليم و تربيت اعم از آموزش و پرورش و آموزش عالي به منظور انطباق با مباني تعليم و تربيت اسلامي و تحقق اهداف كلان نقشه.

راهبرد كلان 7: جهت دهي آموزش، پژوهش، فناوري و نوآوري به سمت حل مشكلات و رفع نيازهاي واقعي و اقتضائات كشور با توجه به آمايش سرزمين و نوآوري در مرزهاي دانش براي تحقق مرجعيت علمي.

راهبرد كلان 8: تربيت و توانمندسازي سرمايه انساني با تأكيد بر پرورش انسان‌هاي متقي و كارآفرين و خودباور و خلاق و توانا در توليد علم و فناوري و نوآوري متناسب با ارزش‌هاي اسلامي و نيازهاي جامعه.

راهبرد كلان 9: تعامل فعال و اثرگذار در حوزه علم و فناوري با كشورهاي ديگر به ويژه كشورهاي منطقه و جهان اسلام.

راهبرد كلان 10: متحول‌سازي و ارتقاي كمي و كيفي علوم انساني و هنر مبتني بر معارف اسلامي.

راهبردهاي ملي
1- توسعة هدفمند علوم انساني بر پاية فطرت الهي انسان‌ها و معارف اسلامي و ساماندهي آموزش‌ها و پژوهش‌هاي آن؛
2- تقويت تعامل مؤثر حوزه و دانشگاه به منظور توليد علوم انساني و هنر؛
3- ترويج و تعميق نقد و مناظره و گسترش كرسي‌هاي نظريه‌پردازي در حوزة علوم انساني و هنر و معارف اسلامي؛
4- گسترش گرايش‌هاي ميان‌رشته‌اي در درون علوم انساني و بين رشته‌هاي علوم انساني با ساير علوم، براساس نگرش اسلامي با رويكرد رفع نيازهاي علمي و اجتماعي؛
5- ايجاد ساختارهاي خاص حمايت از توسعة كيفي علوم انساني و معارف اسلامي؛
6- توسعه و بومي‌سازي هنر و علوم انساني كاربردي و متناسب سازي رشته‌هاي آنها با نيازهاي واقعي كشور؛
7- ساماندهي و تقويت هدفمند آموزش زبان‌هاي خارجي به منظور تحول كيفي در آن؛
8- بستر سازي و تقويت ساختارهاي حمايتي براي رشد هنر متعهد؛
9- حمايت از توسعة آموزش و پژوهش‌هاي بنيادي و كاربردي در حوزة هنر متعهد؛

اقدامات ملي
1- حمايت از توليد و كاربردي كردن علوم انساني با جهت‌گيري اسلامي؛
2- ايجاد ساز و كار روزآمدسازي محتواي آموزشي در رشته‌هاي علوم انساني و هنر مبتني بر مباني اسلامي و نظارت بر ارتقاي كيفي آن؛
3- اصلاح آموزش‌هاي علوم انساني به منظور توجه بيشتر به مطالبات بنيادي و تأكيد بر آموختن اصول و مباني و قواعد اساسي علوم مربوطه مبتني بر مباني اسلامي؛
4- توسعة پژوهش‌هاي بنيادي معرفتي در حوزة علوم انساني مبتني بر مباني اسلامي و ارائه توليدات علمي آنها به جهان؛
5- حمايت از تأسيس انجمن‌ها و پژوهشگاه‌ها و قطب‌هاي علمي مشترك بين حوزه و دانشگاه به منظور شكل‌گيري و تكوين ديدگاه‌ها و نظريات اسلامي در حوزه علوم انساني؛
6- طراحي و توسعة برنامه‌هاي پژوهشي، فرصت‌هاي مطالعاتي و آموزشي مشترك ميان حوزه و دانشگاه و ايجاد مراكز پژوهشي و آموزشي مشترك؛
7- طراحي ساز و كارهاي لازم براي تربيت و جذب معلمان و مربيان و مدرسان دروس معارف اسلامي و علوم انساني در مدارس و دانشگاه‌ها با استفاده از توانمندي‌ها و ظرفيت‌هاي حوزه‌هاي علميه؛ )
8- تدوين قوانين و مقررات مورد نياز و تقويت كرسي‌هاي نظريه‌پردازي و نقد و مناظره جهت توليد علوم انساني و تحقق مرجعيت علمي؛
9- ايجاد ساز و كارهاي تشويق نظريه‌پردازان در حوزه‌هاي علوم انساني و معارف اسلامي و انتشار دستاوردهاي آنان؛
10- ارتقاي جايگاه كرسي‌هاي نظريه‌پردازي براي فعاليت در سطح بين‌المللي با تأكيد بر جهان اسلام؛
11- ايجاد ساز و كارهاي لازم براي تقويت مواجهه انتقادي و تطبيقي با متون ترجمه‌اي در علوم انساني؛
12- ايجاد گرايش‌هاي ميان رشته‌اي بين شاخه‌هاي علوم اسلامي و علوم انساني و ساير علوم؛
13- حمايت از مطالعات و ايجاد فلسفه‌هاي رشته‌هاي مختلف علوم بر پاية فلسفه و حكمت اسلامي؛
14- اصلاح جريان استعداديابي و هدايت تحصيلي براي جذب استعدادهاي برتر در علوم انساني و معارف اسلامي؛
15- حمايت از تأسيس و فعاليت مراكز نخبه‌پرور در حوزة علوم انساني مبتني بر مباني اسلامي؛
16- ايجاد نظام حمايت معنوي و اعتباري و مالي از پژوهش‌هاي علوم انساني مبتني بر مباني اسلامي و حمايت از تأليفات، رساله‌ها، پژوهش‌ها و سمينارهاي علمي تخصصي در اين زمينه؛
17- حمايت از توسعة پارك‌هاي علم و فناوري ويژه علوم انساني و هنر براساس نيازها و استعدادهاي منطقه‌اي و استاني؛
18- تقويت سازمان‌هاي مردم‌نهاد (سمن) و اجتماعات علمي- حرفه‌اي در حوزه پژوهش‌هاي علوم انساني مبتني بر مباني اسلامي؛
19- بازنگري در توسعة كمي و كيفي رشته‌هاي علوم انساني و ميزان پذيرش دانشجو براساس نيازهاي جامعه و وجود فرصت‌هاي شغلي؛
20- توسعة رشته‌هاي علوم انساني و هنر منوط به وجود منابع علمي متناسب با نگرش اسلامي و مدرسان داراي صلاحيت و مسلط بر مباني اسلامي؛
21- ساماندهي مؤسسات آموزش زبان‌هاي خارجي و متنوع‌سازي آموزش آنها از طريق شفاف‌سازي نيازهاي كشور براي تعاملات بين‌المللي علم و فناوري؛
22- بومي‌سازي و تدوين برنامه‌هاي درسي و محتواي آموزشي در زمينه آموزش زبان‌هاي خارجي با توجه به فرهنگ اسلامي؛
23- تقويت استفاده از زبان فارسي در حوزه‌هاي تخصصي علوم با تأكيد بر معادل‌سازي مفهومي براي اصصلاحات تخصصي و ترويج آنها در مجامع علمي و تلاش براي تبديل زبان فارسي به زبان علم؛
24- حمايت از توليدات هنري با رويكرد معرفي ارزش‌هاي انقلاب اسلامي و دفاع مقدس؛
25- حمايت از توليدات هنري به منظور تقويت جلوه‌هاي عملي و ملموس هنر متعهد در شئون مختلف زندگي و احياي هنرهاي سنتي فراموش شده؛
26- تدوين نظام ثبت حقوقي آثار هنري؛
27- تقويت و راه‌اندازي حوزه‌هاي ميان‌رشته‌اي بين هنر و ديگر رشته‌هاي علوم براساس آموزه‌هاي اسلامي به ويژه فلسفه و فقه و هنر؛
28- تدوين و گسترش و تعميق دروس مربوط به مباني نظري هنر متعهد و توسعة رشته‌هاي هنرهاي محلي و منطقه‌اي در چارچوب فرهنگي اسلامي؛
29- هدايت آموزش و پژوهش‌هاي هنري براي نيل به هنر متعهد و نقد و ارزيابي جلوه‌هاي هنري حاكم بر زندگي امروز؛
30- زمينه‌سازي و تقويت مطالعات براي معرفي هنرمندانة معارف اسلامي به منظور افزايش اثرگذاري معارف ديني در جامعه؛
31- حمايت از تأسيس و گسترش فعاليت مراكز آموزشي و پژوهشي هنر اسلامي با مشاركت حوزه‌هاي علميه؛