تماس با ما   صفحه اصلي   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
نسخه چاپي

اهداف و وظایف


 اهداف
1- ابتناي علوم انساني بر مباني نظري جمهوري اسلامي و انسان‌شناسي اسلامي
2- اصلاح و ارتقاي آموزش و پژوهش در علوم انساني در جهت انطباق با سياست‌ها و راهبردها و كارآمدسازي آن در شئون كشور
3- هماهنگ و هم افزا شدن نهادهاي مسئول و فعال در حوزة علوم انساني

 وظائف و اختيارات
1- تدوين و تصويب اولويت‌ها، سياست‌ها و برنامه‌هاي مناسب آموزشي و پژوهشي در 2 سطح؛ آموزش عالي و آموزش و پرورش
2- نظارت راهبردي و مؤثر بر فعاليت‌هاي آموزشي و پژوهشي نهادهاي فعال در حوزه علوم انساني و اتخاذ تدابير لازم براي ارزيابي، آسيب‌شناسي و اصلاح ساختارها، محتوا، فرآيندها، ضوابط و آئين‌نامه‌هاي مربوطه
3- اتخاذ تدابير لازم براي تقويت آموزش و پژوهش در سطح نهادهاي علمي و تربيت نيروي انساني مستعد بويژه استاد.
4- تدوين ضوابط لازم براي منطقي و متوازن ساختن كميت پذيرش دانشجو، بويژه در رشته‌هاي مهم علوم انساني براساس استانداردهاي مصوب شامل ميزان كارآمدي، ظرفيت‌هاي اشتغال مفيد در كشور و تناسب با مباني نظري اسلامي و فرهنگ اسلامي- ايراني
5- برنامه‌ريزي براي تقويت توليد علم و نظريه‌پردازي در حوزة علوم انساني
6- طراحي و ايجاد يك نظام منسجم براي انتشار و ترويج آثار مناسب در حوزه علوم انساني با هدف ارائه به مخاطبين و استفاده كنندگان اين آثار
7- ارائه راهكارهاي مناسب براي حمايت مؤثر از پروژه‌هاي اساسي و تحقيقات و توليدات زيربنائي و نيز انديشمندان و نهادهاي فعال در جهت ارتقاء علوم انساني
8- فراهم كردن ساز و كارهاي لازم براي فعاليت‌هاي علمي مشترك ميان دانشگاه و حوزه در علوم انساني از قبيل قطب‌ها و ...
9- نهادينه‌سازي كرسي‌هاي نظريه‌پردازي، نقد و مناظره و آزادانديشي در علوم انساني و معارف اسلامي در دانشگاه‌ و حوزه، با مشاركت هيئت حمايت از كرسي‌هاي نظريه‌پردازي، نقد و مناظره و آزادانديشي در جهت مواجهة انتقادي با علوم انساني ترجمه‌اي.
10- برنامه‌ريزي براي توليد منابع علوم انساني و معرفي آن در صحنه‌هاي بين‌المللي.