تماس با ما   صفحه اصلي   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
نسخه چاپي

كميته هاي تخصصي


• روانشناسی بالینی
مدیر گروه: آقای دکتر رسول روشن
دکتر محمدعلی مظاهری، سید جلال یونسی، دکتر حمید رضا پوراعتماد، دکتر مسعود جان بزرگی، دکتر علیرضا مرادی،دکتر پرویز آزاد فلاح، دکتر محمدعلی بشارت، دکتر فرامرز سهرابی، دکتر علی فتحی آشتیانی، دکتر حمید یعقوبی، دکتر سید حسین سلیمی، دکتر محمد خدایاری فرد، دکتر لادن فتی، دکتر بنفشه غرایی، دکتر رحیم نارویی

• روانشناسی خانواده
مدیر گروه: آقای دکتر محمد علی مظاهری
دکتر احمد برجعلی، دکتر علی زاده محمدی، دکتر سالاری فر، دکتر محسن دهقانی، دکتر خدابخش احمدی، دکتر محمد رضا رضا زاده، دکتر علی محمد نظری

• روانشناسی شخصیت
مدیر گروه: آقای دکتر مسعود جان بزرگی
دکتر کیانوش هاشمیان، دکتر محمدنقی فراهانی، دکتر علی اصغراحمدی، دکتر عباس رحیمی نژاد، دکتر محمدبشیری، دکتر محمد رضا شعیری

• روانشناسی تربیتی
مدیر گروه: خانم دکتر پروین کدیور
دکتر فتح آبادی، دکتر فرزاد، دکتر فریبرز درتاج، دکتر مسعود لواسانی، دکتر صادق زاده، دکتر محمود نوذری، دکتر فریده یوسفی، دکتر ملوک خادمی، دکتر الهه حجازی

• روانشناسی اجتماعی
مدیر گروه: دکتر عباس رحیمی نژاد
دکتر مسعود آذربایجانی، دکتر مجید صفاری نیا، دکتر جواد اژه ای، دکتر عزیزاله تاجیک اسماعیلی، دکتر فاطمه باقریان،

• روانشناسی سلامت
مدیر گروه: آقای دکتر پرویز آزاد فلاح
دکتر علی پور، دکتر ایمان اله بیگدلی، دکتر رضا باقریان، دکتر مجتبی حبیبی،دکتر مهناز علی اکبری، دکتر شهریار شهیدی، دکتر محمدرضا سالاری فرد

• مشاوره
مدیر گروه: آقای دکتر عبدالله معتمدی
دکتر سیمین حسینیان، دکتر شکوه نوابی نژاد، دکتر معصومه اسماعیلی، دکتر صدیقه ترقی جاه، دکتر رحمت اله نورانی پور، دکتر خدابخش احمدی، آقای دکتر عبدالله شفیع آبادی، دکتر علی محمد نظری، دکتر محمد حسین شریفی نیا، دکتر کیومرث فرحبخش

• روان سنجی
مدیر گروه: آقای دکتر سید کاظم رسولزاده طباطبایی
دکتر ولی اله فرزاد، دکتر علی دلاور، دکتر محمود حیدری، دکتر منوره یزدی،دکتر حمیدرضا حسن آبادی، دکتر علیرضا کیامنش، دکتر نوذری، دکتر فرهاد شقاقی، دکتر جعفر حسنی، دکتر حجت اله فراهانی

• روانشناسی کودکان استثنایی
مدیر گروه: خانم دکتر شهلا پاکدامن
دکتر غلامعلی افروز، دکتر احمد به پژوه، دکتر احمد علی پور، دکتر فریدون یاریاری، دکتر ارجمندنیا، دکتر معصومه پورمحمدرضای تجریشی، خانم دکتر شهلا پاکدامن، دکتر شکوه بنی جمالی، دکتر حسین پورشهریاری، دکتر شکوهی یکتا، دکتر علی ابوترابی


• روانشناسی صنعتی- سازمانی
مدیر گروه: دکتر نسرین ارشدی
آقای دکتر حسین شکرکن، دکتر ابوالقاسم نوری، دکتر مختار ملک پور، دکتر محمود ساعتچی، دکتر محمد رضا احمدی، دکتر عبدالکاظم نیسی، دکتر مهرداد کلانتری،دکتر اسفندیار آزادمرزآبادی، دکتر محمود ایروانی، دکتر مهدی درویش، دکتر عریضی، دکتر باقریان

• روانشناسی شناختی
مدیر گروه: آقای دکتر محمد حسین عبداللهی
دکتر محمد کریم خداپناهی، دکتر علیرضا مرادی، دکتر حسین زارع، دکتر جواد حاتمی، دکتر فریده حمیدی، دکتر حمید رضا پوراعتماد، دکتر احمد علی پور

• روانشناسی تحولی
مدیر گروه: خانم دکتر شهلا پاکدامن
دکتر معصومه پورمحمدرضای تجریشی، دکتر نعمت طاووسی، دکتر عبداله معتمدی، دکتر شکوه بنی جمالی، دکتر شعله امیری، دکتر شکوهی یکتا، دکتر محمدر ضا احمدی، دکتر خدایاری فرد

• روانشناسی دین
مدیر گروه: آقای دکتر مسعود آذربایجانی
حضرت ایت اللهسید محمد غروی، دکترعباس رحیمینژاد،دکتر محمدرضا محمدی، دکتر سید جلال یونسی، دکتر باقر غباری بناب، دکتر محمد خدایاری فرد، دکتر محمد جواد زارعان، دکتر رحیم نارویی

• روانشناسی مثبت
مدیر گروه: آقای دکتر احمد علی پور
دکتر هادی بهرامی احسان،دکتر فرید براتی سده، دکتر مسعود آذربایجانی، دکتر محمود گلزاری، دکتر احمد برجعلی، دکتر محمد خدایاری فرد، دکتر عباس پسندیده، دکتر شهریار شهیدی، دکتر محمد رضا جهانگیر زاده

• روانشناسی نظامی
مدیر گروه: آقای دکتر رضا کرمی نیا
دکتر سید حسین سلیمی، دکتر آزاد مرزآبادی ، دکتر خدابخش احمدی، دکتر سید محمود میرزمانی، دکتر حمیدرضا حاتمی، دکتر محمدباقر حبی، دکتر احمد غضنفری، دکتر پرویز دباغی، دکتر گودرزی، دکتر ارسیا تقوی

• روانشناسی ورزش
مدیر گروه: آقای دکتر سید کاظم واعظ موسوی
دکتر عباس پورشهباز، دکتر ناصر صبحی قراملکی، دکتر ابراهیم مداحی، دکتر بهروز دولتشاهی، دکتر شکوه نوابی نژاد، دکتر سید حسین سلیمی، دکتر رضا مهکام