تماس با ما   صفحه اصلي   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
نسخه چاپي

گزیده ای از بیانات مقام معظم رهبری


 
در دیدار استادان و دانشجویان دانشگاه های شیراز 14/2/1387
ما در زمینه علوم انسانی احتیاج داریم به نظریه سازی. بسیاری از حوادث دنیا حتی در زمینه های اقتصادی و سیاسی و غیره، محکوم نظرات صاحبنظران در علوم انسانی است؛ در جامعه شناسی، در روانشناسی، در فلسفه؛ آنها هستند که شاخص ها را مشخص می کنند.
در دیدار استادان و دانشجویان کردستان 27/2/1388
اهمیت علوم انسانی کمتر از آن (علوم طبیعی) نیست. جامعه شناسی، روانشناسی، فلسفه. بنشینید فکر کنید، نظریه پردازی کنید، از موجودی این دانش ها در دنیا استفاده کنیم؛ برآن چیزی بیفزاییم و نقاط غلط آن را برملا کنیم. این از جمله‏ی کارهایی است که جزو الزامات حتمی پیشرفت است.
در دیدار استادان دانشگاه ها 8/6/1388
در بین این مجموعه عظیم دانشجویی کشور که حدود سه میلیون و نیم مثلاً دانشجوی دولنی و آزاد و پیام نور و بقیه دانشگاه های کشور داریم، حدود دو میلیون اینها دانشجویان علوم انسانی اند! این به یک صورت، انسان را نگران می کند.
بسیاری از مباحث علوم انسانی (غربی)، مبتنی بر فلسفه هایی هستند که مبنایش مادیگری است، مبنایش حیوان انگاشتن انسان است، عدم مسئولیت انسان در قبال خداوند متعال است، نداشتن نگاه معنوی به انسان و جهان است.
علوم انسانی غرب مبتنی بر جهان بینی دیگری است، مبتنی بر فهم دیگری از عالم آفرینش است و غالباً بر نگاه مادی است. خوب، این نگاه، نگاه غلطی است، این مبناء مبنای غلطی است.