تماس با ما   صفحه اصلي   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
نسخه چاپي

گزارش عملكرد


  • بررسي ، اصلاح نهايي و تصويب سرفصل دكتري منطق (منطق فلسفي) ، ارائه شده از گروه فلسفه دانشگاه اصفهان و ارائه مجوز جذب سه نفر دانشجوي دكتري منطق ( به صورت هر دو سال يكبار )توسط دانشگاه اصفهان.
  •  تعيين منابع و ضرايب كنكور دكتري فلسفه در گرايش‌هاي مرتبط (فلسفه غرب و اسلامي- فلسفه علم- فلسفه اخلاق- فلسفه دين- فلسفه هنر) و تعيين گرايش‌هايي كه از مقطع كارشناسي ارشد امكان ورود به دوره دكتري هر يك از گرايش‌هاي فوق الذكر را دارند. كار گروه از طريق مشاوره مكتوب ، نظرات كارشناسي اساتيد مختلف را براي تصويب نهايي منابع و ضرايب اخذ كرد . ( نظرخواهي از اساتيد فلسفه پيرامون منابع،‌ ضرايب و گرايش‌هاي ورودي براي دكتري فلسفه، فلسفه اسلامي، فلسفه علم، فلسفه دين، فلسفه اخلاق، فلسفه هنر و فلسفه منطق كه به ترتيب توسط آقايان دكتر طالب‌زاده، دكتر سعيدي ‌مهر، دكتر تقوي، دكتر آيت‌اللهي، دكتر جوادي، دكتر بلخاري و دكتر حاج‌حسيني ارائه شده بود. )
  • بررسي طرح پيشنهادي و سرفصل كارشناسي ارشد حكمت متعاليه ، ارسالي از پژوهشكده حكمت معاصر پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي و ارائه مجوز به پژوهشگاه جهت راه اندازي رشته در مقطع كارشناسي ارشد.
  •  بررسي طرح تفصيلي دانشكده جامع فلسفه و طراحي واحدهاي درسي دروس پايه ، و تخصصي در دو حوزه فلسفه اسلامي و غرب براي دوره كارشناسي ارشد پيوسته فلسفه ؛ دروس پايه (28 واحد)، آشنايي با علوم مرتبط با فلسفه (16 واحد)، فلسفه اسلامي (42واحد) و فلسفه غرب ( بحث در باره آن ادامه دارد).